Submenu  
 

Logo Sociale relaties

De ouder-kind relatie


De relatie tussen ouders en hun volwassen kinderen wordt vaak hechter en beter naarmate de kinderen zelf ouder worden. Tussen de volwassen geworden kinderen en hun ouders bestaat er een uitwisseling van allerlei soorten steun, wederzijdse zorg en financiële hulp. Ouders kunnen hun kinderen op allerlei vlakken ondersteunen (bijvoorbeeld: zorg voor de kleinkinderen, financiële hulp, …). Omgekeerd kunnen kinderen ook hun zorgbehoevende ouders verzorgen, al dan niet met de steun van professionele hulpverleners. In beide gevallen is het belangrijk om vooraf goede afspraken te maken.

In sommige gevallen kan de zorg tussen ouder en kind ontsporen en leiden tot mis(be)handeling.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring