Submenu  
 

Logo Sociale relaties

Grootouderschap


Grootouder worden gaat gepaard met nieuwe emoties, nieuwe uitdagingen, nieuwe verwachtingen en verantwoordelijkheden. Voor velen zijn de kleinkinderen een bron van vreugde. Als grootouder speel je een belangrijke rol om de link te leggen tussen het verleden, het heden en de toekomst. Voor je kleinkind ben je als oudste generatie immers de belangrijkste schakel met het verleden. Op die manier vormt je kleinkind ook een beeld van het ouder worden.

Opvoedende rol


Als grootouder ben je je bewust van uw opvoedende rol ten aanzien van de kleinkinderen, zeker als je die kleinkinderen vaak opvangt. In veel gevallen is er sprake van rolvermenging van de ouders en grootouders in de opvoeding. Sommige ouders zijn bang dat de grootouders de kleinkinderen te veel verwennen, dat grootouders normen en waarden meegeven die niet meer van deze tijd zijn of dat grootouders zich bemoeien met de opvoeding in het gezin. Dat kan uitmonden in meningsverschillen tussen jou en je kinderen. Zorg ervoor dat er afstemming is tussen je opvoedingsstijl en die van uw kinderen, zonder de eigen ‘huisregels’ te vergeten. In het belang van het kind mag er ook niet té veel grootouderlijke aanwezigheid zijn in de opvoeding. Dat kan de ouders remmen in hun opvoedingsrol; ouders kunnen op die manier beginnen te twijfelen aan zichzelf, aan hun competentie enzovoort. Belangrijk is ook dat je niet in de plaats treedt van de ouders of concurrentieel wordt ten aanzien van de opvoedingsstijl van je kinderen. Samen openlijk spreken over opvoeding en goede afspraken maken, vermijden problemen achteraf.

Grootouders en kleinkinderen


Voor wie kleinkinderen heeft, zijn deze van zeer grote betekenis. Die betekenis ligt vooral op het affectieve vlak, de vreugde van het elkaar graag zien. Grootouders hebben veel te bieden aan hun kleinkinderen. Ze geven hun kleinkinderen warmte en aandacht, zijn een vertrouwenspersoon voor de kleinkinderen, geven waarden door en springen vooral bij voor praktische zaken, zoals de kleinkinderen naar school brengen.
Voor kleinkinderen zijn grootouders belangrijk omdat ze tijd hebben om naar hen te luisteren, om met hen bezig te zijn.

Meer info: Gezinsbond

Invloed van een scheiding


In een moeilijke situatie, zoals een echtscheiding, blijven veel grootouders zich verantwoordelijk voelen voor hun kinderen en kleinkinderen. Vaak bieden ze dan continuïteit en ondersteuning, zowel voor het kleinkind als voor de gescheiden ouder.

Een echtscheiding kan belangrijke implicaties hebben op het grootouderschap. Daardoor kan het contact tussen grootouders en kleinkinderen veranderen en kunnen moeilijkheden ontstaan. Nochtans is het omgangsrecht tussen grootouders en kleinkinderen geregeld in de wet op de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Die wet verleent het recht aan grootouders en kleinkinderen om elkaar te zien. Door een verzoekschrift in te dienen bij de griffier van de familierechtbank van de woonplaats van het kind kan je dat recht afdwingen als je om een of andere reden uw kleinkinderen niet meer te zien krijgt. Uiteraard kunt je ook een beroep doen op een advocaat die de procedure voor jou regelt.

Hertrouwen en nieuwe relaties


Naast echtscheidingen kunnen nieuwe huwelijken of relaties - zowel bij de grootouders als bij de kinderen - de relatie tussen kleinkinderen en grootouders eveneens sterk beïnvloeden. Nadat grootouders een nieuwe relatie zijn aangaan, kunnen ze bijvoorbeeld plots kleinkinderen krijgen met wie zij geen bloedverwantschap hebben.

Grootouders en kinderopvang


Grootouders nemen een belangrijke taak in de kinderopvang op. Vaak nemen grootouders hun rol van onthaalouder heel ernstig. Voor je je engageert om de kleinkinderen op te vangen, is het aan te raden met je kinderen daarover duidelijke afspraken te maken. Vraag je af of er voldoende ruimte overblijft om je eigen projecten verder uit te bouwen of je vrije tijd in te vullen zoals je dat wil. De zorg voor de kleinkinderen mag niet aanvoelen als een verplichting. Je hebt immers ook recht op een eigen leven. Als de opvang van de kleinkinderen te belastend wordt, bespreek je dit best met je kinderen zodat een haalbare en aanvaardbare oplossing voor allen kan gezocht worden.

Meer info: Groei Mee en de Gezinsbond.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring