Submenu  
 

Logo Wonen

Een sociale woning huren


Sociale huurwoningen zijn een belangrijk hulpmiddel om het recht op wonen voor iedereen te vrijwaren. Hierdoor kunnen mensen die het niet zo breed hebben toch een goede woning bekomen en dit tegen een betaalbare huurprijs en met woonzekerheid.

Bij wie kan je huren?


Deze organisaties bieden sociale huurwoningen aan:
  • Bij een sociale huisvestingsmaatschapij in je buurt kan je onder bepaalde voorwaarden een sociale huurwoning huren. De sociale huisvestingsmaatschappijen bouwen sociale huurwoningen en verhuren deze met een langlopend contract. De huurprijs van een sociale huurwoning is gekoppeld aan het inkomen.
  • Een sociaal verhuurkantoor (SVK) biedt onder bepaalde voorwaarden huurwoningen aan. Zij geven voorrang aan kandidaten met het laagste inkomen, die het dringendst een woning nodig hebben. Ze bouwen deze woningen niet zelf, maar huren woningen en appartementen van een eigenaar-verhuurder om deze verder te kunnen verhuren.
  • Het Vlaams Woningfonds biedt ook sociale huurwoningen aan.
  • In de Vlaamse Rand kan je bij Vlabinvest terecht voor een sociale huurwoning. Zij bieden betaalbare kavels, huur- en koopwoningen aan in de Vlaamse rand rond Brussel zodat mensen met een klein tot middelgroot inkomen in hun buurt kunnen blijven wonen.

Wie kan een sociale woning huren?


Om een sociale woning te huren moet je je kandidaat stellen bij een sociale huisvestingsmaatschappij of een sociaal verhuurkantoor. Je wordt dan ingeschreven in het inschrijvingsregister. Het inschrijvingsregister is een lijst die alle gegevens van alle kandidaten verzamelt.

Er zijn wel een aantal inschrijvingsvoorwaarden van toepassing.
  • Je mag geen woning of bouwgrond hebben.
  • Er zijn inkomensvoorwaarden.
  • Je moet ook meerderjarig zijn.
  • Je moet bereid zijn Nederlands te leren en in te burgeren en ingeschreven staan in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Voor nieuwe huurders sinds 1 november 2017 geldt een taalkennisvereiste. Na één jaar sociaal huren moet u verplicht een basisniveau Nederlands hebben.

Opgelet! De inschrijvingsvoorwaarden gelden niet alleen voor jou, maar vaak ook voor de gezinsleden die bij je komen wonen.

Zodra je ingeschreven bent, wordt minstens in de oneven jaren opnieuw nagekeken of je nog voldoet aan de voorwaarden.

Hoe huur je een sociale woning?


De toewijzing van bijvoorbeeld een huurwoning hangt af van maatschappij tot maatschappij. Meestal gebeurt dit op basis van een chronologische lijst van kandidaten. Hierbij houden de sociale huisvestingsmaatschappijen rekening met een oordeelkundige bezetting van de woningen. Een woning met drie slaapkamers zal men dus aan een gezin met kinderen toewijzen. Daarnaast houden ze ook rekening met de urgentie van de situatie, de leefbaarheid van uw huidige woning en met eventuele voorrangsregels zoals een handicap of een gewijzigde gezinssituatie.

Meer info: Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen - een sociale woning huren

Hoeveel moet je betalen?


De huurprijs bij een sociale huisvestingsmaatschappij is afhankelijk van je inkomen, je gezinssituatie en de kwaliteit van de woning. Voor de berekening van de huurprijs wordt een formule gehanteerd.

Er zijn geen wettelijke regels die bepalen hoeveel huur een sociaal verhuurkantoor mag betalen aan de eigenaar en hoeveel het kantoor aan jou kan vragen. Daardoor kan de huurprijs van woningen nogal eens verschillen, ook al lijken ze op het eerste zicht min of meer gelijkwaardig. De huurprijs bij een sociaal verhuurkantoor ligt vaak lager dan de huurprijs op de private huurmarkt. Een sociaal verhuurkantoor onderhandelt met de eigenaar van de woning om een zo laag mogelijke huurprijs te krijgen.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring