Submenu  
 

Logo Wonen

Alternatieve woonvormen


Als het te moeilijk wordt om in je huidige woning te blijven wonen, kan je overwegen om te verhuizen naar een andere woning die beter beantwoordt aan je specifieke woonwensen. Er bestaan verschillende woonvormen voor ouderen. Toch is de zoektocht naar een optimale woonformule juridisch en financieel niet eenvoudig. Het afwegen van de juridische gevolgen is dan ook belangrijk.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring