Submenu  
 

Logo Wonen

Diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg


Je huis onderhouden, strijken, boodschappen doen, … Het is niet voor iedereen evident om alles zelf te beredderen. Gelukkig kan je hiervoor een helpende hand inroepen wanneer nodig. Zo kunnen alle ouderen gebruik maken van dienstencheques om huishoudelijke hulp in te schakelen, en kunnen ouderen met zorgnoden ook beroep doen op de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg.

Een dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg is een door de Vlaamse overheid erkende thuiszorgvoorziening die met eerstelijnszorgverleners zowel persoonsverzorging, psychosociale, pedagogische, administratieve en huishoudelijke ondersteuning als schoonmaakhulp, karweihulp en professionele oppashulp kan bieden aan zorgbehoevende personen (en hun mantelzorgers) die thuis verblijven. De zorg richt zich tot alle personen bij wie uit sociaal onderzoek blijkt, dat hun draagkracht of deze van hun omgeving, wegens geestelijke en/of lichamelijke ongeschiktheid en/of sociale omstandigheden, onvoldoende is.

De diensten gezins- en aanvullende thuiszorg hanteren een totaalbenadering van zorg waarin zowel aandacht is voor de geestelijke, lichamelijke, de sociale als de agogische aspecten. De zorgverlening, die zowel ondersteunend, aanvullend als vervangend van aard kan zijn, kan worden aangepast als de zorgbehoefte verandert. De bijdrage die je als cliënt betaalt, wordt bepaald door het gezinsinkomen, de gezinssamenstelling en de intensiteit en de duur van de zorg.

Meer info:

Collectieve Autonome DagOpvang (CADO)


Een CADO (Collectieve Autonome DagOpvang): een dagverzorgingscentrum uitgebaat door een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Hier betaalt de oudere (65+) een prijs per uur. Alleen wie al gezinszorg of aanvullende thuiszorg krijgt van een erkende dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg, kan hier terecht.

Diensten logistieke hulp


Naast de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg beschikken sommige OCMW’s ook over afzonderlijke diensten voor logistieke hulp. Diensten logistieke hulp helpen bij het schoonmaken van jouw huis (poetsen, stof afnemen, stofzuigen, ...) en bieden ook hulp bij kleine karweien in en rond het huis (kleine reparaties, schilderen of behangen, ...). Zij rekenen daarvoor een prijs per uur aan.

Meer info: Agentschap Zorg en Gezondheid - diensten voor logistieke hulp

Dienstencheques


Met behulp van dienstencheques kan je via een erkende dienstencheque-onderneming iemand inschakelen om je te helpen in het huishouden, bij het strijken of voor de boodschappen. Dit zijn geen eerstelijnszorgverleners zoals de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg. Ook ouderen kunnen dienstencheques bestellen en gebruiken om hulp in het huishouden mee te betalen. De kostprijs van de dienstencheques kan je bovendien inbrengen voor je belastingen, waardoor je ze achteraf gedeeltelijk terugbetaald krijgt.

Meer info: Vlaamse overheid - dienstencheques
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring