Water, energie, telefonie & internet Mobiliteit & openbaar vervoer Wonen Zorg & gezondheid Vrijetijds-
participatie
Levenseinde  

 

Premies en sociale voordelenLevenseinde


Naarmate je ouder wordt, denk je misschien vaker na over de dood en de regelingen die daar aan vooraf gaan. Je komt te weten hoe je een testament opstelt, wie je erfgenamen zijn, waar je terecht kan voor tegemoetkomingen of wat palliatieve zorg precies inhoudt.
 
© 2018 Vlaamse Ouderenraad vzw