Submenu  
 

Logo Levenseinde

Tegemoetkomingen


Palliatief forfait


Het palliatief forfait is een tegemoetkoming voor medicatie, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen dat door het ziekenfonds wordt uitbetaald aan zieken met een palliatief statuut. Om dit statuut aan te vragen, moet de huisarts een formulier invullen en doorsturen naar de adviserend geneesheer van het ziekenfonds van de zieke.

De huisarts kan één verlenging vragen.

Vrijstelling van remgeld


De patiënt die het palliatief statuut heeft gekregen, hoeft geen remgeld meer te betalen voor een huisbezoek door de huisarts, verpleegkundige zorg of bepaalde verstrekkingen van kinesitherapie thuis. Deze regeling geldt eveneens voor het huisartsbezoek aan de patiënt die in een woonzorgcentrum verblijft.

Palliatief verlof


Palliatief verlof is een thematisch verlof dat een naaste van de palliatieve patiënt het recht geeft om een maand (maximaal twee) minder of niet te werken. De aanvrager hoeft geen familie te zijn van de palliatieve patiënt. De werkgever kan het verlof niet weigeren. Ook zelfstandigen hebben recht op palliatief verlof. Werknemers krijgen een vervangingsinkomen van de RVA, zelfstandigen ontvangen een uitkering via hun sociaal verzekeringsfonds. Wie een uitkering van de RVA ontvangt, heeft mogelijk ook recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie.

Aanvragen gebeuren via het invullen van een formulier van de RVA (werknemer) of van het sociaal verzekeringsfonds (zelfstandige).

Meer info voor werknemers:
  • je personeelsdienst
  • je ziekenfonds
  • je vakbond

Meer info voor zelfstandigen: je sociaal verzekeringsfonds
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring