Submenu  
 

Logo Levenseinde

Erfenis


Naarmate je ouder wordt, ga je wellicht meer nadenken over wat er gebeurt met je huis, je spaargeld of andere bezittingen. Wat gebeurt er met je vermogen, zijn je nabestaanden genoeg beschermd en hoeveel kan je hier zelf voor regelen?

Algemene principes


Als iemand zonder testament overlijdt, dan wijst de wet de erfgenamen aan. De wet heeft daarvoor een rangschikking opgesteld volgens orde en verwantschap. Als je zelf niets onderneemt om je erfenis te regelen, gebeurt de verdeling dus volgens regels die in de wet zijn vastgelegd.

Wil je een andere regeling dan de wettelijke erfopvolging, dan kan je je erfenis zelf regelen via een testament, huwelijkscontract, samenlevingscontract of schenkingen. Hou er wel rekening mee dat je daarin niet helemaal vrij bent. De wet beschermt je partner (gehuwd of wettelijk samenwonend), je kinderen en – als je geen kinderen hebt – je ouders. Zelfs al je dat niet wilt, hebben zij altijd recht op een minimaal deel van je nalatenschap: dat deel heet het reservatair erfdeel (of de erfreserve). Je kan hen dus nooit volledig onterven.

Het vrij toe te wijzen erfdeel is het deel van je erfenis dat niet onder het reservatair erfdeel valt. Je mag zelf beslissen wie welk deel van dit beschikbaar erfdeel zal erven.

Meer info over je wettelijke erfgenamen:

Erfenis aanvaarden of verwerpen


Wanneer je een erfenis aanvaardt, moet je ook alle schulden betalen. Een erfenis hoef je echter niet zomaar te aanvaarden. De wet laat je de keuze om de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. Als je niet zeker bent of er schulden zijn, kan je de erfenis ook aanvaarden 'onder voorrecht van boedelbeschrijving'. Bij die procedure heb je de garantie dat je nooit meer schulden hoeft te betalen dan het bedrag dat je erft.

Meer info: Notaris.be - Aanvaarding erfenis

Belasting op de erfenis


Als de overledene in België woonde, dan zal je als erfgenaam erfbelasting (of successierechten) moeten betalen. Alles wat je erft, is belastbaar. Hoeveel je moet betalen, hangt af van de grootte van de erfenis, het gewest waar je woont en je verwantschap met de overledene.

Meer info over de tarieven van de erfbelasting: Wikifin.be

Als erfgenaam ben je verplicht om bij een overlijden aangifte te doen van wat de overledene nalaat. Elke nalatenschap moet worden aangegeven, ook als de overledene minderjarig is of niets nalaat.

Meer info: Vlaanderen.be - Aangifte en erfbelasting
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring