Submenu  
 

Logo Levenseinde

Rouwen


Gedurende de levensloop ervaart iedereen meermaals het verlies van kennissen, familie en vrienden. Iedere keer komen emoties naar boven zoals verdriet, onmacht, kwaadheid, spijt of schuldgevoelens. Met het ouder worden word je allicht meermaals met de dood geconfronteerd. De meest aangrijpende gebeurtenis is het verlies van je partner, een kind, je ouders, familieleden en vrienden. De intensiteit van de emotie en de verwerking varieert naargelang de band die jij met de overledene had. Daarnaast kan ook de levenssituatie aanpassingen vragen, voornamelijk bij het verlies van de partner.

Rouwreacties en gevoelens


Op oudere leeftijd is elk overlijden een confrontatie met het eigen levenseinde. Door de hogere leeftijd en de frequentere beleving van de dood van geliefden en bekenden gaan oudere mensen het eigen levenseinde meer aanvaarden. Tegelijkertijd verdunt het sociale netwerk: er blijven minder mensen over waar je op kunt terugvallen of waarmee je contact hebt. Na een overlijden worden vroegere relaties soms afgezwakt of zelfs stopgezet. Het gaat voornamelijk om contacten die via de weggevallen persoon verliepen, bijvoorbeeld vroegere collega’s of vrienden.

Dit vergroot het gevaar voor vereenzaming. Contacten verder onderhouden, actief zijn thuis en buitenshuis, betrokken zijn bij anderen en in organisaties, helpen om het leven verder aan te pakken. Het verlies van een nabije persoon brengt iedereen in een rouwproces. Maar naargelang de relatie, duurt de rouwperiode langer en is ze intenser. Sommige mensen krijgen gezondheidsklachten of raken zelfs een tijdlang in een depressie. Het is belangrijk om het verdriet te respecteren bij jezelf en bij anderen gedurende het rouwproces.

Rouwbegeleiding


Wat of wie kan hierin helpen? Allereerst zijn er de familieleden, de vrienden of een vertrouwenspersoon. Daarnaast kunnen ook lotgenoten, vooral ouderen, een belangrijke steun zijn om het verdriet mee te dragen. Het verhaal kunnen vertellen aan iemand die actief luistert, is het belangrijkste om het verlies te kunnen verwerken.

Als het rouwproces moeilijk verloopt of lang aansleept, kan tijdelijke medicatie en hulpverlening aangewezen zijn.

Meer informatie:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring