Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Ruimer vormingsaanbod


Levenslang leren kan op tal van manieren, ook zonder een opleiding te volgen. Verspreid over Vlaanderen zijn er tal van organisaties en verenigingen die infosessies, vormingen en andere leerrijke initiatieven opzetten. Hier volgt een kleine greep uit het uitgebreide assortiment.

Allereerst zijn er een groot aantal sociaal-culturele verenigingen die allerlei soorten activiteiten en vrijwilligerswerk organiseren, waarbinnen je op een sociale en ongedwongen manier dingen kan van opsteken. Sommige van hen, de ouderenverenigingen, richten zich zelfs in het bijzonder tot ouderen. Je kan er onder andere terecht voor cursussen, voordrachten, uitstappen, projecten, campagnes, sportactiviteiten, ...

Lokale dienstencentra zijn voorzieningen die een ruim gamma diensten en activiteiten ontwikkelen voor de inwoners van de wijk of gemeente om hun zelfstandigheid, integratie en emancipatie te ondersteunen. Vanuit dat doel organiseren zij eveneens informatieve activiteiten gericht op de versterking en ondersteuning van mensen met een beginnende zorgbehoefte.

De verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers zijn organisaties die advies, vorming en bijstand bieden voor mensen met een zorgbehoefte en hun mantelzorgers. Zij organiseren allerhande informatieve activiteiten die voor mensen in een zorgsituatie interessant kunnen zijn.

Onder de titel Universiteit Derde Leeftijd organiseren verschillende universiteiten, hogescholen en andere organisaties op regelmatige tijdstippen lezingenreeksen en vormingssessies gericht op ouderen.

Seniornet Vlaanderen is een organisatie die ICT-cursussen (computer, internet, sociale media, fotobewerking, internetbankieren, ...) aanbiedt op maat van ouderen. De lesgevers zijn allemaal opgeleide vrijwilligers, die hun kennis graag ter beschikking stellen van groepen ouderen.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring