Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Volwassenenonderwijs - vrijstelling inschrijvingsgeld


In het volwassenenonderwijs kan je als oudere in een aantal gevallen voor bepaalde opleidingen een volledige of gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld krijgen.

Dat is onder meer het geval wanneer je recht hebt op het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood, omdat je dan beschikt over 'een attest waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten', zoals het genoemd wordt in de voorwaarden.

Meer info: Vlaamse overheid - inschrijvingsgeld volwassenenonderwijs
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring