Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Wie mag vrijwilligen?


Vrijwilligerswerk kan je pas doen als je vijftien jaar bent en je de eerste 2 studiejaren van het secundair onderwijs achter de rug hebt. Zo niet, moet je wachten tot je 16 bent. Alle mensen uit de Europese Unie of mensen met een geldige verblijfsvergunning en bepaalde asielzoekers mogen zonder problemen vrijwilligerswerk doen.

In bepaalde gevallen moet je vooraf wel enkele administratieve zaken in orde brengen: als je een werkloosheidsuitkering ontvangt, een leefloon van het OCMW krijgt of arbeidsongeschikt bent.

Meer info: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring