Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Wie mag vrijwilligen?


Iedereen mag vrijwilligerswerk doen. In bepaalde gevallen moet je vooraf wel enkele administratieve zaken in orde brengen: als je een werkloosheidsuitkering ontvangt, een leefloon van het OCMW krijgt of arbeidsongeschikt bent.

Meer info: Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw