Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Waar kan je vrijwilligen?


Je mag niet zomaar eender waar vrijwilligerswerk doen. De organisatie of voorziening waar je tijd aan schenkt, mag niet gericht zijn op het maken van winst. Deze soort organisaties vormen geen probleem:
  • een vzw, zoals een woonzorgcentrum
  • een lokale afdeling van een koepel, zoals een afdeling van een ouderenvereniging
  • een feitelijke vereniging, bijvoorbeeld een straatcomité, een dartsclub
  • een stichting van openbaar nut, zoals Het Rode Kruis
  • openbare besturen, denk maar aan een gemeente, OCMW, een school, een bibliotheek
  • ivzw’s (internationale vzw’s)

Mag je in meer dan één organisatie vrijwilliger zijn?


Je mag in zoveel organisaties vrijwilligen als je zelf wil. Pas wel op als je kostenvergoedingen ontvangt: je kan vergoedingen met en zonder bewijsstukken (reële en forfaitaire kostenvergoeding) niet combineren en moet zelf bewaken dat je het belastingvrije bedrag per jaar niet overschrijdt.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring