Submenu  
 

Logo Mobiliteit

Veilig fietsen


Kiezen voor het gebruik van de fiets is een verstandige keuze! Het bevordert niet alleen je eigen fysieke conditie en gezondheid maar je draagt daarenboven bij aan een beter milieu.

Toch is fietsen niet altijd evident. De huidige verkeerssituatie vraagt een flinke dosis assertiviteit van de fietser. Door het toegenomen verkeer van de laatste jaren is de verkeerssituatie op vele punten extra moeilijk.

Kruispunten, rotondes, fietspaden en de vele manoeuvres vereisen heel wat fietsvaardigheden en verkeersinzicht.

Kies voor een geschikte fiets en laat je zien in het verkeer!


Veilig fietsen begint met een fiets die voldoet aan de wettelijke verplichtingen en veiligheidsvoorschriften. Een fiets kopen, doe je best heel gericht. Denk vooraf na waarvoor je de fiets het meest zal gebruiken. Elke fiets moet daarenboven aangepast zijn aan de afmetingen van de fietser. Een verkeerde maat veroorzaakt snel vermoeidheid en zelfs pijnproblemen. Wie niet comfortabel in het zadel zit, kan zijn of haar fiets niet veilig besturen.

Zorg bovendien dat je tijdens het fietsen goed zichtbaar bent. Een goed werkende verlichting is hiervoor cruciaal en ook fluorescerende kledij is in de donkere maanden of ’s nachts geen overbodige luxe. Het dragen van een fietshelm voorkomt daarenboven zware letsels bij een mogelijke valpartij en je geeft zo het voorbeeld voor de kleinkinderen.

Veilig fietsen in het verkeer


Veilig fietsen in het verkeer is vandaag de dag heel wat complexer dan vroeger. De wegcode verandert vaak en is niet altijd even logisch. Daarenboven zijn er de laatste twee decennia heel wat nieuwe verkeerssituaties bijgekomen: fietsopstelvakken, fietssuggestiestroken, fietssluizen, …

Om je veilig in het verkeer te begeven is kennis van de wegcode heel belangrijk.

Fietsen in groep


Fietsen in groep met leeftijdsgenoten voegt een extra dimensie toe, je legt nieuwe contacten en voert vast een gezellige babbel tijdens en na het fietsen. Maar fietsen in groep vergt extra vaardigheden en vooral ook nog meer oplettendheid. Bij het fietsen in groep is het belangrijk dat je het overzicht bewaart en dus goed inschat wat er vlak voor je gebeurt en wat er verder vooraan gebeurt. Goede afspraken met de begeleiders en wegkapiteins zijn dan ook essentieel.

Tip: De fietsknooppuntroutes geven je de mogelijkheid om zelf een route uit te stippelen, je bepaalt dan zelf hoeveel kilometer je wenst af te leggen. Bij de meeste toeristische diensten kan je de kaart met de knooppunten aankopen of surf naar fietsnet.be, zo kan je ook digitaal je eigen route aanmaken.

Ouderenorganisaties en seniorensportfederaties organiseren geregeld cursussen rond de wegcode en het veilig fietsen.

Meer info: BIVV - Brochure "Veilig op stap - te voet of per fiets, alleen of in groep"
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring