Submenu  
 

Logo Mobiliteit

Fietspunten


Fietspunten stimuleren het gebruik van de fiets in combinatie met openbaar vervoer door in de directe omgeving van drukke mobiliteitsknooppunten fietsdiensten aan te bieden. Medewerkers houden toezicht op de fietsenstallingen en zorgen voor onderhoud. Daarnaast kunnen fietsgebruikers in de fietspunten terecht om een tweewieler te huren of voor kleine herstellingen die noodzakelijk zijn om veilig en reglementair thuis te geraken.

De fietspunten worden uitgebaat door ondernemingen uit de sociale economie die werken met kansengroepen, zoals laaggeschoolden of langdurig werklozen. Dat geeft winst voor fietsers, kansengroepen en de maatschappij. Alle fietspunten bevinden zich tot nog toe aan treinstations.

Meer info: fietspunten.be
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring