Submenu  
 

Logo Wonen

Woonzorgcentrum


Een woonzorgcentrum biedt permanente opvang en verzorging aan mensen van 65 jaar en ouder, en is in de eerste plaats bedoeld voor wie niet meer thuis kan wonen. Als bewoner kan je rekenen op extra ondersteuning, huishoudelijke hulp, animatie, hulp bij dagelijkse taken maar ook op (lichaams-)verzorging en verpleging. In woonzorgcentra is er elke dag, 24 uur op 24 deskundig personeel aanwezig.

Vlaanderen is sinds de zesde staatshervorming bevoegd voor de financiering van de zorg in woonzorgcentra, centra voor kortverblijf en dagverzorgingscentra met een bijzondere erkenning. Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zijn erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze moeten een erkenning aanvragen en voldoen aan erkenningsvoorwaarden en –normen. Om erkend te worden en te blijven, ondergaat een woonzorgcentrum regelmatig inspecties. Alle informatie, verslagen en inspectieprocedures kan je raadplegen op de website van Zorginspectie.

De overgang van de eigen vertrouwde omgeving naar een woonzorgcentrum is een niet te onderschatten aanpassing, zowel voor jou als voor je familie. Maak daarom een weloverwogen keuze. Tussen woonzorgcentra bestaan er heel wat verschillen, zowel wat betreft de dagprijs als wat de faciliteiten die voorhanden zijn. Meer informatie over de keuze van de voorziening vind je hier.

Daarnaast brengt de verhuis ook allerlei materiële, organisatorische en financiële veranderingen met zich mee. Het is dus belangrijk de verhuis goed voor te bereiden.

Sinds 2019 is er een grondige actualisatie doorgevoerd van het woonzorgdecreet, dat dateerde van 2009. Het vernieuwde decreet kwam tot stand in samenspraak met de sector. Meer uitleg over het nieuwe woonzorgdecreet kan je terugvinden op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid.

Meer info: Agentschap Zorg en Gezondheid - Woonzorgcentra
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring