Submenu  
 

Logo Wonen

Woonzorgcentrum


Een woonzorgcentrum is een collectieve woonvoorziening die hoofdzakelijk aan mensen van 65 jaar en ouder permanent een thuisvervangend milieu, huisvesting, huishoudelijke hulp en hulp bij dagelijkse levensverrichtingen en (lichaams-)verzorging en verpleging aanbiedt.

Sinds het woonzorgdecreet van 2009 zijn de termen rusthuis en rust- en verzorgingstehuis (RVT) vervangen door de term woonzorgcentrum in Vlaanderen. In 2015 werd ook de subsidiëring van de verzorgingskost overgedragen van de federale overheid (ziekteverzekering) naar de Vlaamse Gemeenschap.

Alle woonzorgcentra in Vlaanderen zijn erkend door het Agentschap Zorg en Gezondheid. Ze moeten voldoen aan erkenningsvoorwaarden en -normen, een erkenning aanvragen en ze krijgen periodiek inspectie over de vloer. Meer informatie over de keuze van de voorziening vind je hier.

Woonzorgcentra zijn uitgerust om je 24 uur op 24 deskundig op te vangen. Ze staan ook ter beschikking als je sterk afhankelijk bent van de hulp van derden of uit het ziekenhuis ontslagen wordt en verpleegkundige en paramedische zorg nodig hebt.

De overgang van het eigen vertrouwde familiale milieu naar de onbekende wereld van het WZC is een niet te onderschatten aanpassing, zowel voor jou als voor je familie. Je kan die verhuis dus het best goed voorbereiden. De verhuis naar een woonzorgcentrum heeft allerlei materiële en organisatorische gevolgen, onder meer het opzeggen van de gas- en elektriciteitsaansluiting, de eventuele opzegging van de huurovereenkomst, enzovoort. Ten slotte zijn er de financiële gevolgen. Enerzijds moeten je eventuele eigendommen of geldelijke middelen beheerd worden, anderzijds moet het woonzorgcentrum maandelijks betaald worden.

Meer info: Agentschap Zorg en Gezondheid - Woonzorgcentra
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw