Submenu  
 

Premies en sociale voordelenZorgforfait voor chronisch zieken


De verplichte ziekteverzekering (verzekering voor geneeskundige verzorging) voorziet een forfait voor chronisch zieken die aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Je ziekenfonds kent deze tegemoetkoming in principe automatisch toe. Als dat toch niet het geval zou zijn en je denkt aan de voorwaarden te voldoen, dan kan je de tegemoetkoming aanvragen bij je ziekenfonds.

Meer info en voorwaarden: RIZIV - forfait chronisch zieken


Laatst aangepast op 31-10-2016