Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Bijverdienen na je pensioen


Als gepensioneerde is het niet per definitie verboden om toch nog professionele arbeid uit te oefenen. Als je je aan de voorwaarden en eventuele inkomensgrenzen houdt, mag je dus gerust wat bijverdienen bovenop je pensioeninkomen. Op deze pagina vind je de nodige info over de voorwaarden en mogelijke sancties.

Voorwaarden


Onder bepaalde voorwaarden mag je als gepensioneerde onbeperkt bijverdienen bovenop je rustpensioen, namelijk wanneer je ouder bent dan 65 jaar of 45 loopbaanjaren hebt gepresteerd. Er gelden dan geen inkomensgrenzen.

Gepensioneerden die jonger dan 65 jaar zijn en geen 45 loopbaanjaren gepresteerd hebben, zijn wel gebonden aan inkomensgrenzen. Ook mensen die enkel een overlevingspensioen ontvangen of waarvan de partner een gezinspensioen ontvangt, vallen onder inkomensgrenzen.

Meer info over de inkomensgrenzen: Federale Pensioendienst - bijverdienen na je pensioen

Sancties


Indien je beroepsinkomsten de toegelaten bedragen overschrijden, dan zal het pensioen verminderd worden met het percentage van de overschrijding (vb.: 35% overschrijding = 35% van het uitbetaalde pensioen terug te betalen in het daaropvolgende jaar). Indien je de grens met 100% of meer overschrijdt, wordt het pensioen voor het volledige kalenderjaar geschorst.

Opgelet! Mensen wiens huwelijkspartner een gezinspensioen ontvangt, mogen het grensbedrag helemaal niet overschrijden. Doen ze dat wel, dan wordt het pensioen teruggebracht tot een pensioen als alleenstaande. Het verschil tussen het gezinspensioen en het pensioen als alleenstaande zal dan terugbetaald moeten worden.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring