Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

SWT (brugpensioen)


Wanneer je op oudere leeftijd ontslagen wordt, kan je in sommige gevallen aanspraak maken op het stelsel voor werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT). In dat geval zal je vroegere werkgever een toeslag betalen bovenop je werkloosheidsuitkering. Het SWT vervangt het vroegere brugpensioen.

Opgelet! Het SWT is een werkloosheidsstelsel, en geen echt pensioen!

Meer info: RVA
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring