Submenu  
 

Logo Premies en Sociale Voordelen

Levenseinde


Naarmate je ouder wordt, denk je misschien vaker na over de dood en de regelingen die daar aan vooraf gaan. In de rubriek Levenseinde kom je te weten hoe je een testament opstelt, wie je erfgenamen zijn, waar je terecht kan voor tegemoetkomingen of wat palliatieve zorg precies inhoudt. Hieronder sommen we alvast enkele tegemoetkomingen op.

Palliatieve zorgen


Het palliatief forfait is een tegemoetkoming voor medicatie, verzorgingsmateriaal en hulpmiddelen dat door het ziekenfonds wordt uitbetaald aan zieken met een palliatief statuut.

De patiënt die het palliatief statuut heeft gekregen, hoeft ook geen remgeld meer te betalen voor een huisbezoek door de huisarts, verpleegkundige zorg of bepaalde verstrekkingen van kinesitherapie thuis. Deze regeling geldt eveneens voor het huisartsbezoek aan de patiënt die in een woonzorgcentrum verblijft.

Palliatief verlof is een thematisch verlof dat een naaste van de palliatieve patiënt het recht geeft om een maand (maximaal twee) minder of niet te werken.

Overlijden


Bij het overlijden van iemand die recht had op een pensioen als statutair ambtenaar wordt een begrafenisvergoeding voor ambtenaren uitgekeerd.
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring