Submenu  
 

Logo Premies en Sociale Voordelen

Mobiliteit en openbaar vervoer


Goede mobiliteitsmogelijkheden zijn voor ouderen cruciaal om volwaardig deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven en de eigen autonomie te behouden.

Ouderen kunnen gebruik maken van enkele premies en sociale voordelen bij verschillende vervoersmaatschappijen.
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw