Submenu  
 

Logo Levenseinde

Wilsbeschikking wijze van begraving en bestemming van as


Vanaf 16 jaar heeft iedereen het recht om in zijn laatste wilsbeschikking te bepalen wat er na het overlijden met zijn lichaam moet gebeuren:
  • traditionele begrafenis of crematie;
  • levensbeschouwelijke aspecten die gerespecteerd moeten gehouden;
  • bestemming van het stoffelijk overschot (begraafplaats, verstrooiing van de as, bijzetting van de urne ...).

De laatste wilsbeschikking kan vastgelegd worden:

Meer info: LevensEinde InformatieForum - Wilsbeschikking teraardebestemming

Het afstaan van het lichaam aan de wetenschap


Als je je lichaam aan de wetenschap wil afstaan, moet je die beslissing schriftelijk vastleggen ten aanzien van de wetenschappelijke instelling van je keuze (uitleg op de website van de diverse universiteiten).

De kosten voor de bekisting, het vervoer naar en van de universitaire instelling, een eventuele afscheidsplechtigheid (zonder lichaam) en de begraving of crematie moeten door de familie vergoed worden. De familie moet zo snel mogelijk na het overlijden contact opnemen met de universitaire instelling. De universiteit kan tot twee jaar lang wetenschappelijk onderzoek verrichten op het stoffelijk overschot. Als de onderzoeken zijn voltooid, zal de begrafenisondernemer zorgen voor de begrafenis of crematie van de stoffelijke resten zonder dat de nabestaanden daarvan worden verwittigd, tenzij ze daar uitdrukkelijk om hebben gevraagd.

Het formulier 'Wilsverklaringen inzake levenseinde en gezondheidszorg' biedt de mogelijkheid om tijdig deze wens vast te leggen.

Meer info: LevensEinde InformatieForum - Lichaam schenken aan de wetenschap
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring