Submenu  
 

Logo Levenseinde

Vertrouwenspersoon


Volgens de wet op de patiëntenrechten is een vertrouwenspersoon in de eerste plaats een persoon die de patiënt bijstaat (bv. meegaat naar consultaties met een arts). De patiënt kan één of meerdere vertrouwenspersonen schriftelijk of mondeling aanduiden. Dit indien de patiënt nog handelingsbekwaam is.

In de voorafgaande wilsverklaring euthanasie spreekt men ook van vertrouwenspersoon. Hier is deze persoon diegene die de wilsverklaring van de patiënt kenbaar moet maken.

Meer info: Vlaams Patiëntenplatform - Brochure Patiëntenrechten (PDF-bestand)
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring