Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Keuze van de voorziening


Het is belangrijk dat je tijdig op zoek gaat naar een geschikte zorgvoorziening om je verhuis vooraf goed voor te bereiden. Er bestaan ook wachtlijsten in heel wat woonzorgcentra.
Bovendien kunnen de graad van zorgbehoevendheid en behoefte aan permanente zorg (bijvoorbeeld bij personen met dementie) onverwachts snel verhogen, waardoor een opname noodzakelijk wordt binnen enkele weken of maanden.

Idealiter kan je kiezen tussen verschillende woonzorgcentra en is de dagprijs een niet te verwaarlozen criterium. De dagprijs mag evenwel niet het enige criterium zijn. Even belangrijk is dat je je volledig thuis kan voelen. Een duidelijk beeld van de zorgvoorziening die je voor ogen hebt, kan je helpen om een keuze te maken: een grote of een kleine voorziening, gelegen in een stad of een dorp, al dan niet in de directe omgeving van de familie, een commerciële, openbare of vzw-voorziening, enzovoort. Elk woonzorgcentrum heeft een eigen werking en legt andere accenten. Verzamel vooraf voldoende informatie en bezoek zo mogelijk tijdig verschillende organisaties.

Bij je verkenningsronde kan je met enkele belangrijke aandachtspunten rekening houden:
 • Ga na of de zorgvoorziening erkend is door de Vlaamse overheid. Dit moet op alle officiële documenten aangegeven worden door de voorziening met een officieel erkenningsnummer
 • Vraag een kennismakingsbrochure
 • Probeer met enkele bewoners te spreken
 • Neem een kijkje in een kamer
 • Vraag in alle openheid naar de (dag)prijs en (alle)eventuele supplementen
 • Vraag naar een model van opnamecontract om thuis verder te bekijken en te zien of je ermee akkoord kan gaan. Stel eventueel voor bepaalde punten te wijzigen, toe te voegen of te schrappen
 • Vraag ook naar de interne afsprakennota. Vaak krijg je daarmee al een idee van de leefsfeer
 • Ga na of er een actieve gebruikersraad, bewonersraad en/of een familieraad bestaat
 • Zijn er ontspanningsactiviteiten die aansluiten bij je persoonlijke noden en wensen?
 • Vraag of het mogelijk is om enkele dagen op proef in het woonzorgcentrum te verblijven. Misschien is er ook de mogelijkheid om vooraf een kortverblijf te plannen.
 • Hou rekening met wachtlijsten, vraag naar de duur ervan en de prioriteiten.


Stel heel concrete en gerichte vragen:
 • Is er een verplicht uur van opstaan en slapen gaan?
 • Op welk tijdstip wordt er gegeten en wanneer word je verzorgd?
 • Kan je je kamer met je eigen meubels inrichten, je eigen dagindeling bepalen, zelfstandig beslissen over activiteiten? Beschik je over een kamersleutel?
 • Is er keuze om op de kamer of in het restaurant te eten?
 • Wanneer zijn er bezoekuren?
 • Kan een familielid eventueel overnachten?
 • Kan de huisarts je dossier verder opvolgen?
 • Tot hoe laat kun je zelf in het woonzorgcentrum vertrekken en er aankomen?
 • Kan je op weekend/vakantie gaan bij familie en hoe wordt de dagprijs dan berekend?
 • Hoe verloopt de ontslagprocedure? Hoe lang is de opzegtermijn, wanneer begint die te lopen en hoe hoog is het opzegbedrag?
 • Heb je inspraak in de beleidsbeslissingen van de voorziening?
 • Bij wie kan je terecht met je vragen en klachten?
 • Zijn huisdieren toegelaten?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er naast enkele Vlaamse woonzorgcentra ook woonzorgcentra die behoren tot de zogenaamde ‘bicommunautaire sector’ en die je in het Nederlands onthalen.

Meer info:
 

© 2019 Vlaamse Ouderenraad vzw