Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Keuze van de voorziening


Om verschillende redenen is het belangrijk dat je tijdig op zoek gaat naar een geschikte woonvoorziening. Het geeft je de kans om je verhuis naar een woonzorgcentrum goed voor te bereiden. Door vroegtijdig uit te kijken naar woonzorgcentra, kan je idealiter kiezen voor de voorziening die je voorkeur draagt. Veel woonzorgcentra werken met wachtlijsten. Door je tijdig op een wachtlijst te zetten, kom je niet voor verrassingen te staan als je graad van zorgbehoevendheid en de behoefte aan permanente zorg onverwachts snel stijgt.

Bij de keuze van een voorziening is de dagprijs een niet te verwaarlozen criterium, maar niet het enige. Ook belangrijk is dat je je volledig thuis kan voelen. Iedere voorziening is verschillend, niet alleen qua prijs maar ook wat betreft de ligging, infrastructuur, architectuur, leefklimaat, activiteiten, … Het is van belang om al deze elementen in rekening te brengen. Een duidelijk beeld van de zorgvoorziening die je voor ogen hebt, kan je helpen om een keuze te maken. Elk woonzorgcentrum heeft een eigen werking en legt andere accenten. Verzamel daarom vooraf voldoende informatie en bezoek zo tijdig mogelijk verschillende organisaties.

Enkele tips bij het kiezen van een woonzorgvoorziening:
 • Ga na of de zorgvoorziening erkend is door de Vlaamse overheid. Dit moet op alle officiële documenten aangegeven worden door de voorziening met een officieel erkenningsnummer
 • Vraag een kennismakingsbrochure
 • Probeer met enkele bewoners te spreken
 • Laat je uitgebreid rondleiden en neem een kijkje in enkele kamers
 • Vraag in alle openheid naar de (dag)prijs en (alle)eventuele supplementen
 • Vraag naar een model van opnamecontract om thuis verder te bekijken en te zien of je ermee akkoord gaat. Stel eventueel voor bepaalde punten te wijzigen, toe te voegen of te schrappen
 • Vraag ook naar de interne afsprakennota. Vaak krijg je daarmee al een idee van de leefsfeer
 • Ga na of er een actieve gebruikersraad, bewonersraad en/of een familieraad bestaat
 • Kijk of er ontspanningsactiviteiten zijn die aansluiten bij je persoonlijke wensen en noden
 • Vraag of het mogelijk is om enkele dagen op proef in het woonzorgcentrum te verblijven. Misschien is er ook de mogelijkheid om vooraf een kortverblijf te plannen.
 • Hou rekening met wachtlijsten, vraag naar de duur ervan en de prioriteiten.


Enkele concrete en gerichte vragen die je kan stellen:
 • Is er een verplicht uur van opstaan en slapen gaan?
 • Op welk tijdstip wordt er gegeten en wanneer word je verzorgd?
 • Kan je je kamer met je eigen meubels inrichten, je eigen dagindeling bepalen, zelfstandig beslissen over activiteiten? Beschik je over een kamersleutel?
 • Is er keuze om op de kamer of in het restaurant te eten?
 • Wanneer zijn er bezoekuren?
 • Kan een familielid eventueel overnachten?
 • Kan de huisarts je dossier verder opvolgen?
 • Tot hoe laat kun je zelf in het woonzorgcentrum vertrekken en er aankomen?
 • Kan je op weekend/vakantie gaan bij familie en hoe wordt de dagprijs dan berekend?
 • Hoe verloopt de ontslagprocedure? Hoe lang is de opzegtermijn, wanneer begint die te lopen en hoe hoog is het opzegbedrag?
 • Heb je inspraak in de beleidsbeslissingen van de voorziening?
 • Bij wie kan je terecht met je vragen en klachten?
 • Zijn huisdieren toegelaten?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn er naast enkele Vlaamse woonzorgcentra ook woonzorgcentra die behoren tot de zogenaamde bicommunautaire sector en je in het Nederlands onthalen.

Meer info:
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring