Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Keuze van de voorziening


Geen enkele woonzorgvoorziening is hetzelfde, elk werken ze vanuit een eigen visie en leggen ze hun eigen accenten in de organisatie van zorg, wonen en leven. Niet elke voorziening sluit helemaal aan op de manier waarop jij graag wil leven als je geconfronteerd wordt met complexe en zware zorgnoden. Het is daarom erg belangrijk om ruim op voorhand op zoek te gaan naar een woonzorgcentrum waar jij denkt thuis te kunnen komen. Zo voorkom je dat je door onverwachte maar permanente zorgnoden plots moet verhuizen naar een voorziening waar je misschien nooit eerder mee kennismaakte.

Wees voorbereid


Verzamel op voorhand informatie en steek eens je licht op bij verschillende voorzieningen. Vraag bijvoorbeeld een kennismakingsbrochure aan om een eerste inzicht te krijgen in hun werking. En ga zeker ook eens ter plaatse om nader kennis te maken. Hou daarbij rekening met de volgende zaken:

 • Laat je uitgebreid rondleiden, neem een kijkje op de verschillende afdelingen of leefgroepen en proef ook van de sfeer aan het onthaal, in de cafetaria of het restaurant.
 • Probeer met enkele bewoners te praten en vraag of je even een kijkje mag nemen op hun kamer. Ook mantelzorgers en vrijwilligers die langskomen in het woonzorgcentrum kunnen je wellicht meer vertellen over het wonen en leven in de voorziening.
 • Vraag naar de opnameovereenkomst en interne afsprakennota. Je vindt er, naast de contractuele afspraken die gelden, ook heel wat praktische informatie in terug over de zorg, het wonen en het leven in het woonzorgcentrum. Ga na of alle bepalingen die erin zijn opgenomen voor jou helder zijn en of je je erin kan vinden. Ga gerust in gesprek met het woonzorgcentrum over deze documenten.
 • Vraag naar de dagprijs en eventuele bijkomende kosten, de zogenaamde supplementen. Zo zorg je ervoor dat je na je verhuis niet verrast wordt door onverwachte kostenposten, zoals voor telefonie of wasservice. Je vindt hier meer informatie over wat inbegrepen moet zijn in de dagprijs en wat aangerekend kan worden als supplement.
 • Ga na of er een gebruikers- en familieraad actief is in het woonzorgcentrum en wat in deze raad besproken wordt. Pols ook naar de andere manieren waarop het woonzorgcentrum de bewoners en hun naasten betrekt in de organisatie van zorg, wonen en leven.
 • Overweeg om een kortverblijf te plannen om te ervaren of een verhuis naar het woonzorgcentrum de juiste keuze is. Sowieso gelden de eerste 30 dagen na je verhuis naar het woonzorgcentrum trouwens ook als een proefperiode waarbij er een verkorte opzegtermijn van 7 dagen van kracht is.
 • Steek je licht op over het systeem van aanmeldingen van potentiële bewoners en of er al dan niet sprake is van een wachtlijst.


Erkende woonzorgvoorzieningen


Weet ook dat een woonzorgcentrum erkend moet worden door de Vlaamse overheid. Dat betekent dat ze moeten voldoen aan heel wat normen en algemene afspraken over de organisatie van zorg, wonen en leven in acht moeten nemen. Al deze zaken zijn vastgelegd in het woonzorgdecreet. Informeer gerust hoe het woonzorgcentrum omgaat met zaken zoals:

 • Kan je je eigen dagindeling bepalen? Moet je rekening houden met bepaalde tijdstippen om op te staan en te gaan slapen of om te eten? Wanneer wordt de dagelijkse verzorging gepland?
 • Welke activiteiten worden er georganiseerd in het woonzorgcentrum? Kan je zelf beslissen over de activiteiten waar je aan wil deelnemen?
 • Kan je het woonzorgcentrum op elk moment vrij verlaten? Ondersteunt het woonzorgcentrum deelname aan activiteiten of het verenigingsleven buiten de voorziening?
 • Kan je je kamer met je eigen meubels inrichten? Op welke manier kan je je kamer sluiten?
 • Zijn er bepaalde momenten waarop bezoek minder gewenst is in het woonzorgcentrum? En is het mogelijk dat een naaste eens blijft slapen?
 • Kan je beroep blijven doen op je vertrouwde huisarts? Hoe verloopt de afstemming met de coördinerende en raadgevende arts die verbonden is aan het woonzorgcentrum?
 • Kan je het woonzorgcentrum voor een langere periode verlaten, bijvoorbeeld om op weekend of vakantie te gaan? Welke dagprijs ben je verschuldigd als je niet aanwezig bent?
 • Kan je huisdier mee verhuizen naar het woonzorgcentrum? Welke afspraken moet je daarbij respecteren?
 • Bij wie kan je terecht met vragen en klachten?
 • ...


Elke erkende voorziening krijgt regelmatig de zorginspectie over de vloer, die nagaat of de normen gerespecteerd worden. Je kan die inspectieverslagen steeds inkijken.

Van heel wat voorzieningen vind je het inspectieverslag online terug, als dat niet zo is kun je ze opvragen bij Zorginspectie via het aanvraagformulier. Enkele voorzieningen worden omwille van inbreuken op de normen nauw opgevolgd of dreigen hun erkenning te verliezen. De lijst van woonzorgcentra die onder ‘verhoogd toezicht’ staan kan je hier inkijken.

Meer info:
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring