Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Regionale en interregionale platformen ouderenbeleidsparticipatie


Regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie


Om te leren van elkaar en om de lokale werking te versterken werden de regionale platformen ouderenbeleidsparticipatie (kortweg RPO) in het leven geroepen.

Hun opdrachten zijn:
 • Informatiedoorstroming: d Detecteren van problemen in het werkterrein van lokale ouderenraden en deze signaleren aan interregionale stuurgroepen en verslag uitbrengen van werkzaamheden aan de interregionale stuurgroepen
 • kennis-en ervaringsuitwisseling
 • ondersteunen lokale processen in het ouderenbeleid
 • Verkennen van goede praktijken van diverse (actieve) participatieve initiatieven en voorstellen op dit vlak formuleren
 • In nauwe samenwerking met Vlaamse Ouderenraad · Lokaal vormingsinitiatieven uitrollen

Interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie


Na de inkanteling van de provinciebevoegdheden rond ouderenbeleidsparticipatie in Vlaanderen begin 2018, worden momenteel ook per provincie interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie opgericht (kortweg ISO).

Opdrachten interregionale stuurgroepen ouderenbeleidsparticipatie (ISO):
 • Aansturen en coördineren van regionale platformen
 • Uitwisselen van informatie tussen verschillende regionale platformen
 • Ervaringsuitwisseling
 • Signalen capteren met betrekking tot thema’s relevant voor het Vlaams ouderenbeleid en deze doorgeven aan het Vlaams beleid (zowel bottom up als topdown) en dit voornamelijk via de aanwezige ambtenaren in het ISO
 • Organiseren van een trefdag (per ISO of 1 op Vlaams niveau)
 • Projecten inzake actieve participatie verkennen en opvolgen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring