Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

AGE Platform Europe


AGE Platform Europe is een Europees netwerk van organisaties van en voor ouderen. AGE verdedigt de belangen van ouderen binnen het Europese en internationale beleid, onder meer op vlak van sociale inclusie, antidiscriminatie, werkgelegenheid, pensioenen, gezondheid, ouderenmis(be)handeling, toegankelijkheid, innovatie, enz. Daarbij informeert AGE ouderen ook over mensenrechten en de rechten als EU-burger die op hen van toepassing zijn.

AGE werkt ook mee aan diverse Europese projecten rond actief en gezond ouder worden waarbij het een internationaal platform biedt voor de uitwisseling van ervaringen en goede praktijken rond het werken met ouderen.

Meer info: AGE Platform Europe
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring