Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Federale adviesraad voor ouderen (FAVO)


De Federale Adviesraad voor Ouderen (FAVO) is het inspraakorgaan van ouderen op het federale niveau. De FAVO brengt advies uit over alle bevoegdheden van de federale overheid die ouderen aanbelangen: de pensioenen, de toegankelijkheid van de gezondheidszorg, sociale integratie, armoedebestrijding, gelijkheid van kansen en mobiliteit.

De FAVO vervangt sinds eind 2012 het vroegere Raadgevend Comité voor de Pensioensector.

Meer info: Federale Adviesraad voor Ouderen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring