Submenu  
 

Logo Maatschappelijke Participatie

Lokale ouderenraden


In 90% van de gemeenten is een ouderenraad of seniorenraad actief. Lokale ouderenraden behartigen een aantal taken ten voordele van de ouderen: advies verlenen en actief het beleid be├»nvloeden, informeren, signaleren, meewerken aan (behoefte)onderzoek en een co├Ârdinerende rol opnemen voor activiteiten. In 80% van de gemeenten wordt de ouderenraad ondersteund door een ouderenbeleidsco├Ârdinator.

Ook de Vlaamse Ouderenraad stimuleert de lokale ouderenraden met het ontwikkelen van een aantal werkinstrumenten in het kader van de partnerorganisatie: Vlaamse Ouderenraad · Lokaal. De Vlaamse Ouderenraad werd in 2015 voor 5 jaar erkend als Partnerorganisatie met als doel het ondersteunen van leden van lokale ouderenraden voor het versterken van de participatie aan het lokaal ouderenbeleid.

Meer info: Ouderenraden.be - een initiatief van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring