Submenu  
 

Logo Premies en Sociale Voordelen

Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood


Vroeger heette dit de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden of THAB’. Het is een budget voor 65-plussers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon.

Voorwaarden

  • Je moet een minimum aantal punten behalen op de “schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de invloed van je handicap of gezondheidsprobleem op je dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal Personen met een Handicap (federale overheid) bepalen je punten en erkennen zo je gezondheidsprobleem als een handicap. Zij vragen medische informatie op bij je arts of specialist om je zelfredzaamheid te evalueren. Verwittig daarom je behandelend arts als je een aanvraag doet.
  • Je inkomen en dat van je gezin mag bepaalde grenzen niet overschrijden. Die grenzen hangen af van de gezinssamenstelling.
  • Je moet aangesloten zijn bij de Vlaamse sociale bescherming om een zorgbudget te kunnen krijgen. Aansluiten doe je door de jaarlijkse zorgpremie te betalen aan een zorgkas (vanaf 26 jaar).

Je kan het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood combineren met de andere zorgbudgetten van de Vlaamse sociale bescherming. Je mag het niet combineren met een inkomensvervangende tegemoetkoming of een integratietegemoetkoming.

Vragen?


Contacteer dan de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, het OCMW of de sociale dienst van je gemeente.

Ga je niet akkoord met een beslissing van je zorgkas over een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood?


De enige manier om hiertegen in beroep te gaan, is met een procedure bij de arbeidsrechtbank.

Meer info over het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring