Submenu  
 

Logo Premies en Sociale Voordelen

Bijzonder solidariteitsfonds


Heb je een medische verstrekking nodig die de ziekteverzekering niet vergoedt? Dan kan je in uitzonderlijke gevallen voor een zeer ernstige aandoening een financiƫle tegemoetkoming krijgen van het Bijzonder solidariteitsfonds (BSF).

Het bijzonder solidariteitsfonds kan uitzonderlijk tussenkomen in:
  • prestaties die niet door de ziekteverzekering worden terugbetaald
  • prestaties die wel worden terugbetaald maar waarbij betrokkene niet aan de voorwaarden voldoet om de terugbetaling te verkrijgen
  • geneeskundige verstrekkingen verleend in het buitenland en de reis- en verblijfskosten aldaar

Om aanspraak te kunnen maken op ondersteuning van het bijzonder solidariteitsfonds moet je situatie wel voldoen aan specifieke voorwaarden.

Een aanvraag moet je indienen bij je ziekenfonds en bestaat uit de volgende documenten: een uitvoerig medisch rapport, een kostenraming of factuur en een verklaring op erewoord dat je op geen enkele andere manier terugbetaling kunt verkrijgen. Het ziekenfonds helpt je bij het opstellen van het dossier.

De adviserend geneesheer van het ziekenfonds vraagt de tegemoetkoming aan het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV).

Meer info: RIZIV - Bijzonder solidariteitsfonds
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring