Submenu  
 

Logo Premies en Sociale Voordelen

Tegemoetkomingen voor mantelzorgers


Gemeentelijke mantelzorgpremie


Zorg je voor je partner, een ander familielid, een buur, een vriend, en gebeurt deze zorg op regelmatige basis? Dan kom jij of de persoon waarvoor je zorgt misschien in aanmerking voor de gemeentelijke mantelzorgpremie.

Elke gemeente is vrij om een mantelzorgpremie in te voeren en bepaalt zelf de voorwaarden. Niet elke gemeente in Vlaanderen heeft een premie en de voorwaarden verschillen. Sommige gemeenten geven een premie als de zorgvrager inwoont, of als deze recht heeft op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden of ouderen met een zorgnood, of vanaf een bepaalde leeftijd,… Ook het bedrag bepaalt de gemeente zelf.

Er zijn gemeenten die geen mantelzorgpremie voorzien, maar bijvoorbeeld wel een andere vorm van ondersteuning.

Voor meer info neem je best contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst, het OCMW of het Sociaal Huis van je gemeente.

Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg


Opgelet! De gemeentelijke mantelzorgpremie is niet hetzelfde als het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden bij mantel- en thuiszorg. Deze premie is er voor de zorgvrager zelf die hoge niet-medische kosten heeft voor bijvoorbeeld gezinszorg, incontinentiemateriaal, hulpmiddelen, …

Het is een vast bedrag van 130 euro per maand. De zorgvrager kan hiermee de mantelzorger(s) vergoeden, maar is hier vrij in. De Vlaamse overheid bepaalt de voorwaarden en de zorgkassen betalen de premie uit.

Meer info: Vlaamse sociale bescherming – formulieren voor zorgbudgetten
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring