Submenu  
 

Logo Levenseinde

Overlijdensattest: vaststelling van overlijden


Een overlijden moet altijd vastgesteld worden door een arts, ook als iemand thuis overlijdt. De arts stelt het overlijden vast en ondertekent een overlijdensattest. Vindt het overlijden plaats in een zorgvoorziening, dan zorgt de verantwoordelijke (doorgaans de directeur) voor het attest. Gaat het om een dodelijk ongeval, dan wordt een proces-verbaal opgemaakt door een officier van de politie in het bijzijn van een arts. De politie brengt ook de bevoegde dienst van de gemeente waar de persoon in kwestie overleden is, op de hoogte.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring