Submenu  
 

Logo Levenseinde

Wie op de hoogte brengen?


Na het contact met een uitvaartondernemer, die je helpt met de afhandeling van de praktische zaken (zoals de aangifte van het overlijden), breng je de bank of de post op de hoogte. De bank zal vervolgens alle bankrekeningen, spaarboekjes of bankkluizen onmiddellijk blokkeren zodat het onmogelijk is om nog geld van de overledene af te halen of er overschrijvingen mee te doen.

De langstlevende huwelijkspartner of wettelijk samenwonende partner kan van een geblokkeerde rekening tot maximum 5000 euro afhalen zonder dat hij een document moet voorleggen. Bedoeling is de partner de financiƫle mogelijkheid te bieden in zijn basisbehoeften te voldoen. Het geld dat zo vrijgemaakt is, beschouwt men als een voorschot op het erfdeel.

Voor de andere erfgenamen kan de notaris met een eenvoudige brief geld vrijmaken bij sommige financiƫle instellingen om die voorlopige moeilijkheden op te lossen. Hij moet dan wel verklaren wie de wettige erfgenamen zijn en dat hij zal optreden bij de verdeling van de erfenis. Voor de meeste bank- en postrekeningen en voor grotere geldsommen heb je echter een erfrechtverklaring of een akte van de bekendheid nodig.

De volgende instellingen of personen moet je eveneens op de hoogte brengen van het overlijden:
  • de werkgever (indien van toepassing)
  • de socialezekerheidsinstellingen (zoals de Federale Pensioendienst)
  • de vakbond (indien van toepassing)
  • de verzekeringsmaatschappij(en)
  • de bedrijven voor algemene voorzieningen (gas en elektriciteit, kabeltelevisie, water, telefoon)
  • het ziekenfonds (kopie van de overlijdensakte meenemen)
  • de huiseigenaar (indien van toepassing)
  • de notaris zodat die kan zorgen voor de neerlegging van het testament (als dat er is)
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring