Submenu  
 

Logo Levenseinde

Toestemming om te begraven


De dienst Burgerlijke Stand van je gemeente bezorgt je de toestemming om het lichaam te laten vervoeren, te begraven of te cremeren. Hoewel het de gewoonte is om dat aan een uitvaartondernemer over te laten, is dat niet wettelijk verplicht. Ook de gemeente kan de begrafenis of de crematie regelen.

Als de overledene (of zijn nabestaanden) de wens te kennen gegeven heeft om in een andere gemeente begraven of gecremeerd te worden, dan moet je daarvoor de nodige afspraken maken met de gemeente waar de overledene woonde. Voor een begrafenis of crematie in het buitenland is een toestemming van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid vereist. Die toestemming moet je aanvragen bij het gemeentebestuur van de overledene.

Iedere persoon die overlijdt, heeft het recht kosteloos begraven te worden op de begraafplaats van de gemeente van zijn woonplaats. Dat perceel mag pas na vijf jaar ontruimd worden. Na die periode zijn verlengingen mogelijk mits je daarvoor betaalt. Soms is het ook mogelijk om grafconcessies (vergunningen) voor een bepaalde periode te verkrijgen. Bij een crematie kan de as op verschillende manieren bezorgd worden: de verstrooiing op een strooiweide of op zee, het bijzetten van de urne in een columbarium of het begraven van de urne. Ook in dat laatste geval is het mogelijk een concessie te nemen voor een nis of voor een urnenkelder.

Meer info: dienst Burgerlijke Stand bij je gemeente
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring