Submenu  
 

Welzijn, gezondheid en zorgKlachten


Elk woonzorgcentrum moet een klachtenprocedure hebben. Als er problemen optreden bij de uitvoering van de gesloten overeenkomst of als je andere klachten hebt, dan kan je terecht bij de bewonersraad (die verplicht is in ieder woonzorgcentrum), bij de familieraad of rechtstreeks bij de directie van de voorziening. In ieder woonzorgcentrum moet bovendien een register voor suggesties, opmerkingen of klachten aanwezig zijn (suggestie- en klachtenboek). De persoon die een klacht formuleert, moet steeds op de hoogte worden gebracht van het gevolg dat eraan wordt gegeven.

Met opmerkingen, suggesties of klachten over de dienstverlening in een woonzorgcentrum, kan je ook terecht bij de Woonzorglijn of 078 15 25 25 (elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur). Deze dienst werkt samen met het Agentschap Zorg en Gezondheid en de Zorginspectie en is bedoeld voor de bewoners, hun familieleden of medewerkers die bezorgd zijn over de gang van zaken in het woonzorgcentrum. Je kan er bovendien terecht met vragen over de verplichtingen waaraan de woonzorgcentra moeten voldoen en over je rechten en plichten als bewoner van een woonzorgcentrum. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je terecht bij Home-Info of via 02 511 91 20.


Laatst aangepast op 4-12-2017