Submenu  
 

Logo Inkomen

Vakantiegeld


In de maand mei hebben gepensioneerde werknemers en mensen met een gemengd pensioen recht op vakantiegeld. Het gaat om een forfaitair brutobedrag, dat verschilt naarmate men een pensioen als alleenstaande of een gezinspensioen krijgt. In het jaar waarop je met pensioen gaat, wordt er geen vakantiegeld uitbetaald.

Ook ambtenaren kunnen onder bepaalde voorwaarden vakantiegeld krijgen, mits hun pensioenbedrag onder een bepaalde grens ligt. Dit vakantiegeld ligt hoger voor ambtenaren die ouder zijn dan 60 en genieten van het supplement voor het gewaarborgd minimumpensioen.

Meer info: Federale Pensioendienst - vakantiegeld
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring