Submenu  
 

Logo Inkomen

Pensioen bij scheiding


Als koppel maak je soms keuzes doorheen je loopbaan die tot gevolg kunnen hebben dat een van beide partners minder pensioenrechten opbouwt. Als alles goed gaat en je bij elkaar blijft, heb je de zekerheid van het hogere pensioen van je echtgenoot. Maar als er later een scheiding volgt, kan dit financieel grote gevolgen hebben, zeker voor de persoon met het lage pensioen.

Voor mensen die gehuwd waren, wordt hiermee rekening gehouden in de pensioenberekening. Zij kunnen naargelang hun situatie in aanmerking komen voor een pensioen van een uit de echt gescheiden echtgenoot of dat van een feitelijk gescheiden echtgenoot.

Echtscheidingspensioen


Als je gescheiden bent, heb je eventueel recht op een pensioen op basis van de loopbaan van je ex-echtgenoot. Je kan dit pensioen cumuleren met je eigen pensioen.

Je kan aanspraak maken op dit pensioen indien:
  • je niet hertrouwd bent
  • je 65 jaar bent of vervroegd op pensioen bent
  • je niet ontzet bent uit de ouderlijke macht of veroordeeld voor moordpoging op je ex-echtgenoot

Opgelet! Ex-echtgenoten van vastbenoemde ambtenaren kunnen geen aanspraak maken op dit pensioen.

Voor de jaren tijdens het huwelijk zal de activiteit van je ex-echtgenoot bekeken worden alsof je die activiteit zelf hebt uitgeoefend. Binnen je pensioenberekening vertrekt men van 62,5% van het loon dat je ex-echtgenoot verdiende, en vermindert men dit met de lonen die je in diezelfde jaren hebt verdiend. Zo kan er eventueel een hoger loon in aanmerking genomen worden voor je pensioenberekening. Dit heeft geen impact op het pensioen dat je ex-echtgenoot zal ontvangen.

Opgelet! Het echtscheidingspensioen wordt slechts in een beperkt aantal gevallen automatisch toegekend! Laat dit dus zeker controleren door de pensioendienst.

Meer info: Federale Pensioendienst - echtscheidingspensioen.

Feitelijke scheiding


Onder feitelijke scheiding verstaan we de situatie die ontstaat:
  • wanneer jij en je echtgenoot niet dezelfde hoofdverblijfplaats hebben volgens de bevolkingsregisters
  • wanneer je echtgenoot in de gevangenis is opgesloten, in een voorziening ter bescherming van de maatschappij is opgenomen of als ‘geesteszieke’ onderworpen is aan een beschermingsmaatregel
  • in het geval van scheiding van tafel en bed bij gerechtelijke beslissing

In deze situatie kan je onder bepaalde voorwaarden aanspraak maken op een pensioen dat gelijk is aan de helft van het pensioen van de echtgenoot (berekend op basis van het gezinspensioen).

Om recht te hebben op een pensioen als feitelijk gescheiden echtgenoot, is er geen leeftijdsvoorwaarde van toepassing. Wel moet de echtgenoot van de aanvrager effectief recht hebben op een pensioen als werknemer of zelfstandige.

Meer info: Federale Pensioendienst - pensioen als feitelijke gescheiden partner
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring