Submenu  
 

Logo Inkomen

Ombudsdienst pensioenen


Heb je klachten over je wettelijk pensioen of ben je het niet eens met een beslissing of de werkwijze van de federale pensioendiensten? Of je zelfstandige, werknemer of ambtenaar bent, je kan altijd terecht bij de Ombudsdienst voor de Pensioenen die voor elke klacht een oplossing zal zoeken.

Klachten kan je indienen per post, fax, e-mail of mondeling op het kantoor van de Ombudsdienst of op de zitdag te Gent.

Klachtenformulier en contactgegevens: Ombudsdienst Pensioenen
 

© 2020 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring