Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg


Sommige mensen hebben in het kader van de ziekteverzekering recht op een verhoogde tegemoetkoming. Zij betalen dan minder remgeld bij een verblijf in het ziekenhuis, een bezoek aan een arts of bij de aankoop van geneesmiddelen.

In een aantal gevallen heb je automatisch recht op de verhoogde tegemoetkoming. Je hoeft dan geen aanvraag te doen bij je ziekenfonds. Dat is onder meer het geval als je een leefloon, de inkomensgarantie voor ouderen (IGO) of het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood ontvangt.

In andere gevallen kan je de verhoogde tegemoetkoming zelf aanvragen bij je ziekenfonds. Het ziekenfonds voert dan een inkomensonderzoek uit. Om in aanmerking te komen voor een verhoogde tegemoetkoming, mag je brute belastbaar gezinsinkomen niet hoger zijn dan een bepaald bedrag. Per persoon die je ten laste hebt, ligt dat bedrag hoger.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring