Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Globaal medisch dossier (GMD)


Om een totaalbeeld te krijgen van je medische achtergrond, kun je alle medische informatie die op jou betrekking heeft, samen laten brengen in één Globaal Medisch Dossier (GMD) dat door je vaste huisarts beheerd wordt. Dubbele onderzoeken of tegenstrijdige behandelingen worden zo sneller opgemerkt en je huisarts kan je beter begeleiden. Ook het overleg tussen artsen onderling kan vlotter verlopen. Bovendien zijn al je medische gegevens dan gebundeld beschikbaar als je onverwachts opgenomen wordt in een ziekenhuis.

Je huisarts kan voor jou een globaal medisch dossier bijhouden en mag daarvoor per kalenderjaar een vergoeding aanrekenen. Dat bedrag wordt volledig terugbetaald door het ziekenfonds.

De hogere terugbetaling als voordeel van een GMD blijft geldig tot het einde van het 2e kalenderjaar dat volgt op het jaar van de opening of verlenging. Als je al een globaal medisch dossier hebt, kan je na een jaar een verlenging vragen.

Een GMD beperkt het bedrag van het persoonlijk aandeel (remgeld) dat je moet betalen bij een bezoek aan je huisarts:
  • Tot 1 euro voor de rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming
  • Tot 4 euro voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming

Het GMD leidt daarnaast tot een vermindering met 30 % van je persoonlijk aandeel dat je moet betalen voor een huisbezoek, indien je minimum 75 jaar en/of chronisch ziek bent.

Als je tussen 45 en 75 jaar bent, kan de huisarts die uw GMD beheert 1 keer per jaar met jou, op basis van een checklist, overlopen welke preventieve gezondheidsmaatregelen nuttig kunnen zijn. Deze preventiemodule maakt deel uit van het GMD.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring