Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Geconventioneerde artsen


De Belgische overheid onderhandelt jaarlijks of tweejaarlijks met de zorgverleners over de prijzen die ze mogen aanrekenen. Zo ook voor de artsen. Dit noemen we conventionering. Bij geconventioneerde artsen betaal je enkel het remgeld. Het andere deel wordt terugbetaald door je ziekenfonds.

Niet elke arts onderschrijft deze prijsafspraken. Dit zijn niet-geconventioneerde artsen. Zij bepalen zelf de prijs van hun medische handelingen. Je ziekenfonds betaalt enkel het bedrag terug van de prijsafspraak; het extra deel moet je dus zelf betalen.
Sommige artsen kiezen er voor om op bepaalde tijden geconventioneerd te zijn en op andere niet, dit zijn gedeeltelijk geconventioneerde artsen.

Via deze website kan je nagaan of je zorgverlener geconventioneerd is of niet.

Meer info: FOD Volksgezondheid - Facturen en prijzen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring