Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Zorgbudget voor mensen met een handicap


Mensen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen een Zorgbudget voor mensen met een handicap of basisondersteuningsbudget ontvangen.

Het basisondersteuningsbudget is de eerste trap van de persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren. Is dit onvoldoende, dan kan bij het VAPH een persoonsvolgend budget aangevraagd worden. Dat is de tweede trap van persoonsvolgende financiering.

De maandelijkse tegemoetkoming bedraagt 300 euro en de aanvraag gebeurt automatisch als je er recht op hebt. Het budget wordt uitbetaald door de zorgkas en is vrij besteedbaar.

Een erkenning handicap kan bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap aangevraagd worden tot 65 jaar.

Vragen?


Contacteer dan de dienst maatschappelijk werk van je ziekenfonds, het OCMW of de sociale dienst van je gemeente

Ga je niet akkoord met een beslissing van de zorgkas over een zorgbudget voor mensen met een handicap?


Je kan een bezwaar indienen bij het Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming via een online bezwaarformulier.

Meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be en www.vaph.be
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring