Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Vlaamse sociale bescherming


Wie ziek is, kan in België rekenen op de federale sociale zekerheid (ziekteverzekering) voor de terugbetaling van dokterskosten, medicatie en andere ziekte kosten. Maar als je veel zorg nodig hebt, heb je vaak nog een hoop andere kosten. In dat geval kan je een beroep doen op de Vlaamse sociale bescherming (VSB). De VSB geeft een zorgbudget aan mensen die gedurende een lange periode veel zorg nodig hebben en dus geconfronteerd worden met hogere kosten.

De zorgpremie


Vanaf de leeftijd van 26 jaar betaalt elke inwoner in Vlaanderen een zorgpremie. Je betaalt die zorgpremie jaarlijks aan je zorgkas zodat je later beroep kan doen op het zorgbudget als je veel zorg nodig hebt. Mensen met een laag inkomen betalen minder. Wie de zorgpremie niet, laattijdig of onvolledig betaalt, riskeert een boete.
In Brussel in de zorgpremie niet verplicht en kies je zelf of je deel wilt uitmaken van de Vlaamse sociale bescherming.

De zorgkas


Er zijn momenteel 6 erkende zorgkassen in Vlaanderen: 5 zorgkassen die door de ziekenfondsen zijn opgericht en de Vlaamse zorgkas.

Een zorgkas staat in voor de dagelijkse werking van de Vlaamse Sociale Bescherming en verricht volgende taken: personen aansluiten, de zorgpremies van de aangesloten leden innen, een register van de leden, bijhouden en aanvragen voor zorgbudgetten behandelen.

Het zorgbudget


Een zorgbudget is een maandelijkse tegemoetkoming voor mensen die veel zorg nodig hebben. Het gaat bijvoorbeeld om mensen met ernstige gezondheidsproblemen of een handicap. Ze kunnen de mensen vergoeden die hen elke dag helpen of extra kosten opvangen die ze als zorgbehoevende hebben. Het kan bijvoorbeeld gaan om een verblijf in een woonzorgcentrum, een rolstoel, extra vervoerskosten, verzorgingsmateriaal, dieetvoeding, thuiszorg of andere hulp.

Er bestaan verschillende categorieën bij het zorgbudget. Wie een zorgbudget krijgt, mag het vrij besteden.
 • Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
  Vroeger heette dit ‘de zorgverzekering’. Mensen die veel zorg nodig hebben, krijgen een maandelijks budget. Dat zijn bijvoorbeeld ouderen die in een woonzorgcentrum of een psychiatrisch verzorgingstehuis verblijven of mensen van alle leeftijden die thuis veel (eventueel professionele) ondersteuning nodig hebben.

  Meer info over het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden.
 • Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
  Vroeger heette dit de ‘tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden’. Het is een budget voor 65-plussers met een zorgnood. Hoeveel dit budget bedraagt, hangt af van het inkomen en van de zorgzwaarte van die oudere persoon.

  Meer info over het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.
 • Zorgbudget voor mensen met een handicap
  Dit wordt ook wel ‘het basisondersteuningsbudget’ genoemd. Het is een maandelijks budget voor zowel kinderen als volwassenen met een erkende handicap die aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het wordt automatisch toegekend.

  Meer info over het zorgbudget voor mensen met een handicap.

Een combinatie van categorieën is mogelijk. Zo kan bijvoorbeeld een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden gecombineerd worden met een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood.

Waar kan je terecht met vragen?


Heb je nog vragen over je zorgpremie? Denk je dat je recht hebt op een zorgbudget? Hoe kan je bezwaar aantekenen indien je niet akkoord gaat met een beslissing?

Contacteer je zorgkas.

Meer info: www.vlaamsesocialebescherming.be
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring