Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Erkenning handicap


Administratief gezien zijn er eigenlijk drie vormen van erkenning van handicap: via het VAPH, via Directie-generaal personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) en via de VDAB.
 • Attest van erkenning als persoon met een handicap door de Vlaamse overheid
  Enkel mensen jonger dan 65 jaar kunnen een erkenning handicap aanvragen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

  Een erkenning hangt altijd samen met een bepaalde steun het VAPH. Om je handicap te laten erkennen bij het VAPH, moet je een steunaanvraag indienen. De gevraagde steun kan bestaan uit:
  - een Persoonsvolgend Budget (PVB): een gepersonaliseerd bedrag per jaar, waarmee je zorg en ondersteuning kan kopen bij je eigen netwerk, bij toegankelijke zorgcentra, professionele zorgverleners en door het VAPH vergunde zorgaanbieders.
  - Hulpmiddelen en aanpassingen: om je dagelijks leven beter te kunnen organiseren kan je tegemoetkomingen krijgen voor hulpmiddelen of aanpassingen aan je woning of wagen.
 • Algemeen attest erkenning van handicap van de federale overheid
  Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming of een andere sociale ondersteuning, moet je handicap eerst door de federale overheid erkend worden. Daarnaast zijn per tegemoetkoming of ondersteuningsvorm ook nog bijkomende voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een inkomensgrens.

  Er zijn geen leeftijdsgrenzen voor een attest erkenning handicap door de FOD Sociale Zekerheid.
 • Erkenning arbeidshandicap door de VDAB
  De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding kan een beperking erkennen als arbeidshandicap. Er zijn 2 soorten: een arbeidshandicap of psychosociale problematiek.
  Bij een erkenning kan je in aanmerking komen voor verschillende maatregelen.
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring