Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Maximumfactuur (MAF)


De maximumfactuur zorgt ervoor dat een gezin nooit meer dan een bepaald bedrag aan gezondheidskosten zal hoeven te betalen.

Er zijn verschillende types van maximumfactuur (MAF) die rekening houden met de sociale en fiscale situatie van de mensen in kwestie.

De MAF wordt per kalenderjaar berekend. Het plafond van de maximumfactuur is afhankelijk van het gezinsinkomen.

Als rechthebbende op de maximumfactuur, hoef je geen speciale stappen te ondernemen. Het ziekenfonds houdt het onkostendossier voor je bij. Zodra je in aanmerking komt voor de maximumfactuur, wordt die ook automatisch toegekend. Jouw ziekenfonds stuurt je wel een brief om je te informeren op het ogenblik dat de maximumfactuur bereikt is. Meer info over de controle van de maximumfactuur.

Meer info: RIZIV - Maximumfactuur
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring