Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Tegemoetkoming voor een mobiliteitshulpmiddel


Sinds januari 2019 zijn tussenkomsten voor mobiliteitshulpmiddelen een onderdeel van de Vlaamse sociale bescherming en worden deze tussenkomsten niet langer betaald door het RIZIV. De Vlaamse sociale bescherming komt nu volledig of voor een groot deel tegemoet aan de kosten voor deze mobiliteitshulpmiddelen en het onderhoud en/of de herstellingen ervan.

Je aanspreekpunt is nu je zorgkas.

Voorwaarden


Aansluiting bij de Vlaamse sociale bescherming (en het betalen van de zorgpremie) is nu een voorwaarde om een terugbetaling te krijgen. In Vlaanderen is de aansluiting verplicht.

Je hebt ook altijd een voorschrift nodig van je arts of specialist en soms van een rolstoeladviesteam om de medische noodzakelijkheid aan te tonen. Het moet om een definitieve beperking van de mobiliteit gaan.

Leeftijd bepaalt enkel nog mee hoe snel je een hulpmiddel kan vervangen en of je één kan aankopen of moet huren. Vanaf de leeftijd van 85 jaar of voor bewoners in een woonzorgcentrum worden de mobiliteitshulpmiddelen verhuurd in plaats van verkocht. Wie net (binnen de maand) revalidatie gevolgd heeft in een revalidatievoorziening, kan tijdelijk een rolstoel huren.

Mensen die lijden aan een snel degeneratieve aandoening zoals ALS kunnen bepaalde hulpmiddelen huren in plaats van kopen via een snellere procedure.

Meer info: Vlaamse sociale bescherming - mobiliteitshulpmiddelen
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring