Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Integratietegemoetkoming


Mensen met een handicap tussen 21 en 65 jaar die ernstige moeilijkheden ondervinden bij het uitvoeren van dagelijkse activiteiten (zoals koken, eten, je wassen, poetsen,…) kunnen onder bepaalde voorwaarden een integratietegemoetkoming aanvragen van de federale overheid.

Om een integratietegemoetkoming te ontvangen wordt er nagegaan wat voor invloed je handicap heeft op je dagelijkse activiteiten. Specifiek zal een arts evalueren welke moeilijkheden je ondervindt bij het uitvoeren van verschillende activiteiten.

Meer info: FOD Sociale Zekerheid DG personen met een handicap - Integratietegemoetkoming
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring