Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Zorgforfait chronisch zieken


Dankzij het statuut van persoon met een chronische aandoening zal je automatisch voordelen genieten, zoals de derdebetalersregeling of een vermindering van het grensbedrag van je persoonlijke aandelen (delen die je betaalt, remgelden genoemd) in het kader van de maximumfactuur. Het statuut wordt automatisch toegekend in bepaalde gevallen, of op basis van een medisch getuigschrift dat aan het ziekenfonds moet worden bezorgd.

Meer info en voorwaarden: RIZIV - zorgforfait chronisch zieken
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring