Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Factoren die de gezondheid beinvloeden


Gezondheid is een complex gegeven dat voor een deel uit zichzelf tot stand komt. Zolang het goed gaat, zijn we er ons vaak niet van bewust. Meer dan wordt gedacht, is gezondheid afhankelijk van het gedrag. Hoe springen we om met ons lichaam en met onze geest? Gezondheid heeft ook te maken met de wisselwerking met mensen rondom ons en met de maatschappij. We hebben de sleutel tot gezondheid dus voor een belangrijk deel zelf in handen.

Fysiek welbevinden hangt nauw samen met psychisch welbevinden, maar ook met een aantal andere factoren zoals:
  • actief zijn en blijven
  • goede contacten onderhouden met familie, vrienden, buren, ...
  • zeker kunnen zijn van een inkomen, huis- en woonomgeving
  • je goed in je vel voelen
  • positief in het leven staan
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring