Submenu  
 

Logo Welzijn, Gezondheid en Zorg

Psychisch welbevinden


Psychisch welbevinden is Â’je goed voelen in je velÂ’: een gevoel dat zowel jongere als oudere mensen nastreven. Welbevinden wordt individueel zeer verschillend ervaren: het gaat om het evenwicht tussen je verwachtingen en de werkelijke situatie en tussen je draagkracht en de last die je moet dragen. Het is een gevoel van vrede met je verleden, een gevoel van controle over de omgeving, een gevoel van geluk.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie wordt psychisch welbevinden bepaald door de subjectieve beleving van welzijn, autonomie, competentie en de mate van verwezenlijking van de eigen intellectuele en emotionele mogelijkheden. Bepaalde factoren en levensgebeurtenissen kunnen dat psychisch welbevinden zowel positief als negatief beïnvloeden:
  • fysieke veranderingen
  • de manier van omgaan met verlies
  • sociale contacten, zowel het aantal als de kwaliteit

Voor ouderen zijn gezin, familie, gezondheid en voldoende financiële middelen belangrijke factoren om zich goed te voelen. Hechte banden met anderen, positieve interacties en steun stimuleren het gevoel van welbevinden.

Ouder worden gaat gepaard met verlies, zowel lichamelijk als psychisch. Dat kan ertoe leiden dat het evenwicht tussen verwachtingen en werkelijkheid verstoord worden. Dat kan angst en depressieve gevoelens oproepen. Is dat het geval, dan is een consultatie bij de huisarts aan te bevelen. Nieuwe contacten leggen en nieuwe vriendschapsbanden aanknopen, zowel met ouderen als met jongeren, kunnen ook heel wat helpen.

Zit je met iets? Bel anoniem en gratis naar Tele-Onthaal op het nummer 106 of chat via www.tele-onthaal.be.

Meer info:
 

© 2023 Vlaamse Ouderenraad vzw
Cookieverklaring